Taiteellisten johtajien tervehdys 2021

Kaskisten musiikkikesä tulee taas, ja tuntuupa se mainiolta. Annetaan konserttien ja Kaskisten tunnelman tehdä välivuoden jälkeen hyvää kaikille ja kaikkialle, tuuletetaan raikkaalla ilmalla tapahtumapaikat, annetaan tilaa musiikille ja kesälle.

Tässä olemme taas, tätä on odotettu. Tervetuloa konsertteihin Kaskisiin!

*Anna-Mari ja Samuli Peltonen

Kaskö Musiksommar kommer igen, och vad det känns förträffligt. Nu ska vi låta konserterna och Kaskös stämning efter ett mellanår göra så gott åt oss alla och överallt, vi vädrar med frisk luft på alla evenemangsplatser, vi ger plats åt musiken och sommaren.

Här är vi igen, detta har vi väntat på! Välkommen till konserterna i Kaskö!

*Anna-Mari och Samuli Peltonen

Kaskinen Music Summer