Leena Jaakkola aloitti viulunsoiton Keravan musiikkiopistossa kuusivuotiaana Erkki Palolan
oppilaana.

Hän jatkoi opintojaan Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa Seppo Tukiaisen, sekä myöhemmin Mari Tampere-Bezrodnin ja Petri Aarnion luokilla. 

Leena täydensi opintojaan Sveitsissä professori Rudolf Koelmanin luokalla, ja valmistui musiikin maisteriksi sekä Sveitsistä Zürcher Hochschule der Künste-taideyliopistossa, että Sibelius-Akatemialta erinomaisin arvosanoin.

Hän on osallistunut useille mestarikursseille opettajinaan mm. Hagai Shaham, Gerhard Schultz, Tuomas Haapanen, Mi-Kyung Lee.

Leena on innokas kamarimuusikko ja on esiintyy säännöllisesti useilla kotimaisilla ja Eurooppalaisilla festivaaleilla.

Leena on soittanut mm. ZHDK-sekä Musicia di Parman-kamariorkestereiden solistina ja voittanut 2. sijan Kiwanis-kamarimusiikkikilpailuissa Sveitsissä yhdessä pianotrion kanssa. Hän on tehnyt radionauhoituksia Yleisradiolle yhdessä uuden Radiosekstetin kanssa.

Leena sai ensimmäisen vakituisen työnsä Tampere Filharmoniasta.

Radion sinfoniaorkesterin 1.viulu sektiossa hän on työskennellyt vuodesta 2016.

Leenan instrumentti on italialainen Gioffredo Cappa viulu vuodelta 1690.

Leena Jaakkola började spela violin som sexåring i musikinstitutet i Kervo, Keravan musiikkiopisto, som Erkki Palolas elev.
Hon fortsatte sina studier i Sibelius-Akademins ungdomsutbildning i Seppo Tukiainens klass samt senare hos Mari Tampere-Bezrodin och Petri Aarnio.

Leena fullbordade sina studier i Schweiz i Rudolf Koelmans klass och utexaminerades till magister i musik med utmärkta vitsord både från konstuniversitetet Zürcher Hochschule der Künste i Schweiz och från Sibelius-Akademin.

Hon har deltagit i flera mästarkurser med lärare såsom Hagai Shaham, Gerhard Schultz, Tuomas Haapanen, Mi-Kyung Lee.

Leena är en ivrig kammarmusiker och uppträder regelbundet på flera inhemska och europeiska festivaler. Leena har spelat som solist för bla. kammarmusikorkestrarna ZHDK samt Musicia di Parma och vunnit andra plats i Kiwanis kammarmusiktävling i Schweiz tillsammans med pianotrio. Hon har gjort radioinspelningar för Yleisradio tillsammans med nya Radiosextetten.

Leena fick sitt första fasta jobb vid Tampere Filharmonia i Tammerfors. Sedan år 2016 har hon arbetat i 1.violsektionen vid Radions symfoniorkester. Leenas instrument är en italiensk Gioffredo Cappa -viol från år 1690.