Rytmisoppa

Lastenmusiikkiorkesteri Rytmisoppa on iloinen ja lämminhenkinen eteläpohjalainen lastenmusiikkiorkesteri, joka tekee lapsille aitoja mukaansatempaavia ja vauhdikkaita esityksiä.

Rytmisoppa-orkesterin ensimmäinen esiintyminen on ollut vuonna 2011.
Olemme soittaneet vuosien varrella useissa lapsille suunnatuissa tapahtumissa maakunnassa ja myös maakunnan ulkopuolella. Orkesterissa soittaa kuusi etelä-pohjalaista naista: Minna Salmela, Hanna Huovinen, Päivi Mäki-Reini, Marjut Vuorento, Anne-Maria Nikkola sekä Johanna Maunus. Lisäapuna meillä on aina tarvittaessa Terhi Latvala. Orkesterin soittajat ovat musiikin alan ammattilaisia, lasten parissa työskenteleviä ja musiikkia paljon harrastavia.

Esityksillään orkesteri haluaa ilahduttaa ja viihdyttää lapsiyleisöä. Rytmisoppa on saanut nimensä siitä että se käyttää soittimia monipuolisesti. Näistä syntyy oikea rytmisoppa. Käytössä on kehosoittimia, laatta- ja rytmisoittimia, kaatopaikkasoittimia, orkesterisoittimia, bändisoittimia ja mitä tahansa mistä lähtee hieno ääni. Lisäksi porukka laulaa mukana paikoin moniäänisesti. Esityksissä ei kuulla valmiiksi nauhoitettuja taustoja, musiikki on aitoa ja lasten kokemusmaailmaan sopivaa. Hauskat esitykset sopivat parhaiten alle kouluikäisille ja 1-2 luokkalaisille lapsille. Orkesterilla on valittavana eri teemoja. Uusi ohjelmamme on ”Merellä” joten tervetuloa seikkailuun!

Lastenmusiikkiorkesteri Rytmisoppa (fr.övers Barnmusikorkestern Rytmsoppan)

är en glad och varmhjärtad sydösterbottnisk barnmusikorkester som skapar genuint medryckande och fartfyllda musikstycken för barn.
Rytmisoppa-orkesterns första uppträdande var år 2011.

Vi har spelat under årens lopp i flera barnevenemang i landskapet och utanför. I orkestern spela 6 medlemmar från södra österbotten: Minna Salmela, Hanna Huovinen, Päivi Mäki-Reini, Marjut Vuorento, Anne-Maria Nikkola samt Johanna Maunus. Extrahjälp har vi alltid av Terhi Latvala. De musicerande i orkestern är proffessionella i musikbranschen, personer som arbetar med barn, personer som har musik som stort fritidsintresse.

Med sina uppträdanden vill orkestern sprida glädje och underhålla barnpubliken. Rytmisoppa har fått sitt namn från det att den använder sina insturment på så många olika sätt. Av detta får man en riktig rytmsoppa. Det används kroppsinstrument, platta- och rytminstrument, avfallsplatsinstrument, orkesterinstrument, bandinstrument och vadhelst som bringar fina ljud. Dessutom sjunger gänget flerljudigt på sina ställen. Det finns inga färdigt inbandade bakgrundsljud, musiken är äkta och lämplig för barnens upplevelsevärld. Våra roliga uppträdanden passar bäst för barn under skolåldern och första- och andraklassister. Orkestern har olika tema som de väljer till olika tillfällen. Vårt nya program heter ”Merellä – På havet”, välkommen till vårt äventyr!