Anna-Mari Peltonen aloitti pianonsoiton opintonsa Etelä-Pohjanmaan musiikkiopistossa Seinäjoella Ritva-Liisa Nummisen, Raili Peltosen ja Carlos Turriagon oppilaana. Hän on opiskellut Turun ja Helsingin ammattikorkeakouluissa Antti Hotin ja Valeria Resjanin oppilaana valmistuen keväällä 2005 pianopedagogiksi Helsingin ammattikorkeakoulusta Stadiasta, ja Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi pianokamarimusiikki- ja lied -koulutusohjelmasta 2017.

Opintojaan Peltonen on täydentänyt Prahan taideakatemiassa vuosina 2001–2002 prof. Peter Toperczerin ja Boris Krajnyn luokalla.
Mestarikursseille Anna-Mari on osallistunut mm. Eero Heinosen, Nina Svetlanovan, Liisa Pohjolan, Teppo Koiviston ja José Riberan oppilaana.

Hän on esiintynyt kamarimuusikkona Suomessa, Espanjassa, Tanskassa, Virossa, Islannissa, Itävallassa, Tshekin Tasavallassa ja Färsaarilla.

Vuonna 2004 hän sijoittui toiselle sijalle yhdessä sellisti Samuli Peltosen kanssa Jyväskylän ensimmäisissä Baltian- ja Pohjoismaiden välisissä kamarimusiikkikilpailuissa.

Hän on työskennellyt mm. kamarimusiikin ohjaajana Helsingin ammattikorkeakoulussa, Elokuu-ensemblen tuottajana ja toiminut Etelä-Pohjanmaan Opiston jousiorkesterileirin vetäjänä.

Vuodesta 2019 Anna-Mari ja veljensä Samuli Peltonen ovat toimineet Kaskisten musiikkikesän uusina taiteellisina johtajina.
Päätyönään Anna-Mari Peltonen toimii pianonsoiton viranhaltijana Porvoonseudun musiikkiopistossa, hän toimii myös Somatic Pilates-ohjaajana.

 

Anna-Mari Peltonen började sina pianostudier i Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto i Seinäjoki som elev för Ritva-Liisa Numminen, Raili Peltonen och Carlos Turiago. Hon har studerat vid yrkeshögskolorna i Åbo och Helsingfors som elev för Antti Hotti och Valeria Resjan och blev färdig med sina pianopedagogstudier våren 2005 från Helsinfors yrkeshögskola Stadia samt musikmagister i pianokammarmusik och lied-utbildningsprogram 2017 från Sibelius Akademin.

Hon har kompletteratsina studier i konstakademien i Prag åren 2001-2002 under ledning av professor Peter Toperczer och Boris Krajny.
Anna-Mari har deltagit i mästarkurser som elev under ledning av Eero Heinonen, Nina Svetlanova, Liisa Pohjola, Teppo Koivisto och José Ribera.

Hon har uppträtt som kammarmusiker i Finland, Spanien, Danmark, Estland, Island, Österrike, Republiken Tjeckien och Färöarna.

År 2004 placerade hon sig på andra plats tillsammans med cellisten Samuli Peltonen i den första kammarmusiktävlingen mellan de baltiska och nordiska länderna som arrangerades i Jyväskylä.

Hon har arbetat bla. som kammasmusikledare i yrkeshögskola i Helsingfors, som producent för Elokuu-ensemble och fungerat som dragare för stråkorkesterlägret i Etelä-Pohjanmaan Opisto i Södra Österbotten i Ilmajoki.

 

Sedan år 2019 har Anna-Mari och brodern Samuli Peltonen fungerat som Kaskö Musiksommars nya konstnärliga ledare.
Anna-Mari Peltonens huvudsyssla är som tjänsteförrättande i pianospel i Borgånejdens musikinstitut, hon fungerar dessutom som Somatic Pilates -instruktör.